конкурс
«Найнещасливішою є та людина, для якої
в світі не знайшлося роботи».
І. Кант

ТЕМА: БЕЗРОБІТТЯ

Мета: організувати дискусію з учнями за темою безробіття, попит на майбутні професії на сучасному ринку праці України; з’ясувати причини безробіття згідно з вченнями економічних шкіл; закріпити економічні поняття; розвинути активність, дослідницьку здібність, вміння розвивати суть певної проблеми; розвивати уміння зіставлення, порівняння, аналізу інформації з даної теми, розв’язання економічних задач; виховувати інтерес реалій соціально економічного життя країни.

Обладнання: таблиці, графіки безробіття, комп’ютер, роздатковий матеріал для роботи в групах.План:
1.      Мотивація навчальної діяльності (3 хв.);
2.      Постановка проблеми (2 хв.);
3.      Експрес-опитування, закріплення вивчених понять (5 хв.);
4.      Дискусія у формі ток-шоу «Свобода слова» (20 хв.);
5.      Практична робота в групах (10 хв.);
6.      Підсумок заняття (5 хв.).

Хід заняття
1. Мотивація навчальної діяльності.
Незабаром перед Вами постане важлива задача вибору майбутньої професії, з якою сферою діяльності пов’язати своє трудове життя.
- Як Ви вважаєте, чому дуже важливо правильно обрати майбутню професію?
- Хто з Вас вже визначився з вибором професії?
- Хто з Вас ще не визначився з вибором професії?

2. Постановка проблеми (Відкритий мікрофон).
- З якими проблемами Ви можете зіштовхнутися, отримавши дипломи з обраної Вами спеціальності?
- Чи буде обрана професія мати попит на ринку праці України?
- Чи не потрапить ця професія до переліку тих, які не задовольняють потреби ринку?
- Чи задовольнить розмір заробітної плати з даної професії потреби родини?
Учитель: Щоб розібратися у цих запитаннях, сьогодні на занятті ми розглянемо причини виникнення безробіття, їх трактування представниками різних економічних шкіл, вплив рівня безробіття на ВВП, познайомимося з законом Оукена, закріпимо відомі поняття з даної теми.

3. Експрес-опитування – закріплення понять з вивченої теми.
Безробіття – це ситуація в країні, коли люди, які хочуть і можуть працювати, не мають роботи.
Все населення країни складається з робочої сили і осіб поза робочою силою.


Зайняті
Безробітні


Економічно активні
(цивільне робоче населення)
Економічно неактивні
(домогосподарки, в’язні, студенти, психічно хворі, бомжі)

Працездатні
Непрацездатні
(діти до 16 років, пенсіонери, інваліди)
Населення країни
Мал.1. Статус особистості в складі населення країни

Мал. 2. Рівень безробіття населення (за методологією МОП)
у країнах Євросоюзу та в Україні у  І півріччі 2008 рокуРоки
Економічно активне населення
Зайняте населення
Безробітне населення (за методологією МОП)
в сер., тис. осіб
у % до населення відповідної вікової групи
в сер., тис. осіб
у % до населення відповідної вікової групи
в сер., тис. осіб
у % до населення відповідної вікової групи
2000
21 150,7
73,7
18 520,7
64,5
2 630,0
12,4
2001
20 893,6
72,6
18 453,3
64,1
2 440,3
11,7
2002
20 669,5
71,7
18 540,9
64,4
2 128,6
10,3
2003
20 618,1
71,4
18 624,1
64,5
1 994,0
9,7
2004
20 582,5
71,1
18 694,3
64,6
1 888,2
9,2
2005
20 481,7
70,9
18 886,5
65,4
1 595,2
7,8
2006
20 545,9
71,2
19 032,2
65,9
1 513,7
7,4
2007
20 606,2
71,7
19 189,5
66,7
1 416,7
6,9
Мал. 3. Основні показники ринку праці

Мал. 4. Види безробіття

Фрикційне – добровільне звільнення з роботи. Переїзд на нове місце проживання, потребує часу для пошуку роботи.
Сезонне – пов’язане з тимчасовою відсутністю роботи, у селян взимку.
Структурне – пов’язане з падінням попиту на певні професії, при цьому безробітним необхідно змінювати свій фах.
Технологічне – витіснення робочої сили під впливом технологічного розвитку.
Приховане – коли робота людей втрачає актуальність, а підприємство, аби зберегти фахівців може забезпечити їх роботою частково.
Циклічне – відображає стан економічної ситуації в країні у період економічних криз, коли знижується попит на робочу силу.
Природне – існує завжди, передбачає наявність фрикційного і структурного. Норма 4-6%.
Види безробіття не існують в чистому вигляді. У реальному економічному житті вони існують у змішаному вигляді.

Регіони
тис. осіб
У%


Україна
1399,9
6,8
Автономна Республіка Крим
46,0
5,2
Вінницька
48,7
6,8
Волинська
37,5
8,4
Дніпропетровська
81,1
5,2
Донецька
118,8
5,6
Житомирська
54,6
9,4
Закарпатська
33,9
6,2
Запорізька
51,4
6,2
Івано-Франківська
46,7
8,5
Київська
47,0
6,0
Кіровоградська
37,8
8,2
Луганська
78,7
7,4
Львівська
88,4
8,2
Миколаївська
49,8
8,8
Одеська
50,9
5,0
Полтавська
49,3
7,0
Рівненська
46,2
9,4
Сумська
41,2
7,4
Тернопільська
42,3
9,7
Харківська
78,4
6,1
Херсонська
42,6
8,5
Хмельницька
53,3
9,3
Черкаська
53,3
9,2
Чернівецька
33,9
9,4
Чернігівська
40,4
8,3
м. Київ
42,0
3,1
Мал. 5. Рівень безробіття населення по регіонах (за методологією МОП)

Завдання №1. Визначити статус особистості у складі населення країни з точки зору її зайнятості в національному виробництві, зайнятий, безробітний, економічно неактивний, непрацездатний.
1.      Бібліотекар звільнений за власним бажанням, який заочно закінчив педінститут, шукаючи роботу за спеціальністю.
2.      Працівник заводу який працює три дні на тиждень.
3.      Студент денного відділення університету.
4.      Учитель, який працює на пів ставки.
5.      Мати, яка посвятила себе догляду за дитиною-інвалідом.
6.      Жінка в декретній відпустці.
7.      Учень загальноосвітньої школи якому виповнилось 15 років.
8.      Інженер Петров, звільнений внаслідок ліквідації підприємства і зареєстрований в службі зайнятості.
9.      Колега Петрова, звільнений з тієї ж  причини, але працює охоронцем автостоянки 3 дні на тиждень.
10.   Льотчик військової авіації, який у 35 років вийшов на пенсію і вже не хоче працювати.
11.   Військовослужбовець, звільнений за скороченням Збройних Сил України і зареєстрований як приватний підприємець.
12.   Людина яка відбуває покарання у виправному закладі.

Задачі-тести визначення видів безробіття.
Завдання 2. Для кожної з поданих ситуацій визначити вид безробіття.
1.      Робітник металургійного комбінату, якого звільнили під час економічної кризи.
2.      Вихователька дитячого садка, звільнена з роботи у Полтаві у зв’язку з переїздом родини до Харкова.
3.      Робітник заводу, які виготовляли зброю, звільнені у зв’язку з перепрофілюванням виробництва на виготовлення комбайнів.
4.      Випускник ПТУ який шукає свою першу роботу.
5.      Висококваліфікований бухгалтер шукає роботу з більш високою зарплатою.
6.      Шофер, звільнений з роботи у зв’язку із травмою руки, шукає легшу роботу.
7.      Робітники крамниці, звільнені у зв’язку із збанкрутуванням підприємства під час занепаду ділової активності.
8.      Жінка, яка звільнилася з роботи, щоб доглядати за хворою дитиною.
4. Дискусія  формі ток-шоу «Свобода слова».
Кожна група досліджувала одну з теорій виникнення безробіття і представляє одну з економічних шкіл: класичну, кейнсіанську, марксистку, структурного підходу; з різних точок зору учні повинні оцінити економічні процеси, у тому числі й причини виникнення безробіття.
Класична школа.
На думку представників класичної школи безробіття виникає внаслідок надмірно високої зарплати - це може довести проаналізувавши графік ринку праці; на ринку праці завжди може встановитися такий рівень заробітної плати, який урівноважить попит і пропозицію, забезпечуючи повну зайнятість, але за певних обставин зарплата може вирости. За цих умов підприємці не можуть приймати на роботу усіх бажаючих, виникає надлишок працівників, тобто безробіття.
Безробіття пояснюється порушенням ринкової рівноваги з боку зовнішніх факторів, які впливають шляхом заробітної плати. Таким чином, надлишок пропозиції праці можна перемогти знизивши заробітну плату.

Мал. 6. Класична модель безробіття
Проблемне питання:
Якщо Ви вважаєте, що основна причина безробіття - це високий рівень заробітної плати, то хто повинен впливати на її рівень і чи необхідне законодавство про мінімальний рівень зарплати.

Кейнсіанська школа.
Назва кейнсіанської школи походить від прізвища видатного англійського економіста Джона Кейнса, який є основоположником макроекономіки.
Представники цієї школи стверджують, що безробіття виникає внаслідок недостатнього попиту на товари  послуги, а сукупний попит складається з чотирьох сукупних витрат – це:
-          споживчі витрати;
-          державні витрати;
-          інвестиційні витрати;
-          витрати іноземців.
Сукупна пропозиція адекватна ВВП. Для доказу цього твердження можна скористатись графіком.
На вертикальній осі подано сукупний попит і пропозиція на товари і послуги з боку споживача, а на горизонтальній осі подано ВВП. Пропозиція праці лінія OS, кожна точка цієї лінії рівновіддалена від осей. Попит на працю подано лінією DD. Початкова рівновага досягається при обсязі виробництва у точці Q0. Однак, ця рівновага не забезпечує повне використання усіх трудових ресурсів у країні. При повному використанні трудових ресурсів виробництво повинно досягати точки Q1, а це передбачає підвищення попиту на працю, тобто зрушення DD вгору на рівень D1D1. Визначальна роль у цьому зрушенні належить споживчим витратам, тому необхідно стимулювати попит споживачів на товари і послуги, щоб уникнути безробіття.

Мал. 7. Кейнсіанська модель безробіття

Проблемне питання:
Яким чином і хто повинен стимулювати зростання попиту на товари та послуги?

Марксистська школа.
Представники цієї школи основуються на соціалістичній ідеї, основоположником якої є Карл Маркс.
Головною причиною безробіття є «всезагальний закон капіталістичного накопичення». Згідно з цим законом, безробіття виникає внаслідок накопичення капіталу. У результаті цього впроваджується нове обладнання, у свою чергу, звільняє робочі руки. Як наслідок, зменшує попит на робочу силу, зростає безробіття, погіршується становище працюючих. Такий технічний прогрес змушує власника капіталу вкладати більшу його частину на розвиток засобів виробництва, а лиш частину на оплату робочої сили.
 Проблемне питання:
Виходить, що головною причиною безробіття є технічний прогрес. Яким чином можливо поєднати технічний прогрес і боротьбу з безробіттям.

Структурний підхід.
Безробіття виникає внаслідок негнучкості ринку праці, який не здатен самостійно швидко реагувати на зміни у попиті на працю певних видів професій, тому, що ринок праці – явище динамічне. На ньому постійно з’являються нові робочі місця певних кваліфікацій на певних територіях, тому з’являється невідповідність між робочими місцями і кваліфікацією робочих.
І

ІІ

ІІІ
Вища кваліфікація
30%

Вища кваліфікація
30%

Вища кваліфікація
30%


Робітники середньої кваліфікації, які повинні втратити роботу
Середня кваліфікація 40%

Середня кваліфікація 40%

Середня кваліфікація 40%
Низька кваліфікація 30%

Низька кваліфікація 30%

Низька кваліфікація 30%
D0 (стара структура попиту праці)

S (структура пропозиції праці)

D1 (нова структура попиту праці)
Мал. 8. Структурна модель безробіття
Проблемне питання:
Які конкретні рекомендації Ви можете запропонувати задля обмеженості безробіття, враховуючи негнучкість ринку праці?
Які з цих положень найбільш підходять для розв’язання проблеми безробіття?
Згідно з даними Міжнародної організації праці, безробіття в Україні з 1998 року досягає 11-112%, а на таблиці «Динаміка безробіття» безробіття не перевищує норми, тобто 4-5%. Чим пояснюється таке співвідношення?

5. Практична робота у творчих групах: розв’язання задач за темою.
Для того щоб розв’язати задач потрібно використати такі формули:
1.      Рівень безробіття = Кількість безробітних / Робоча сила
2.      Рівень природного безробіття = (Фрикційне + Структурне) / Робоча сила * 100%
Закон Оукена. Якщо фактичний рівень безробіття перевищує природний рівень на 1% тоді зниження ВВП складає 2,5%.
ф – Употенц.) / Употенц. = -ß (Uф –Uприрод.)
Уф  - фактичний обсяг виробництва
Употенц. – потенційний обсяг виробництва
ß – число Оукена = 2,5
Uф – фактичний рівень безробіття
Uприрод – природний рівень безробіття
(Uф –Uприрод.) – рівень циклічного безробіття
Задача 1
У 2004 році в Україні постійне населення складало 47,8 млн. чоловік, діти до 16 років, пенсіонери після 55-60 років — 20,5 млн. чоловік, зайняті — 21,8 млн. чоловік, особи, які не працюють і не шукають роботу— 4,6 млн. чоловік.
Визначити кількість безробітних і рівень безробіття.
Задача 2
Рівень безробіття в Україні у 2003 році складав 3,8 %, працездатне населення —31554 тис. чоловік; економіч­но неактивне населення — 6243 тис. чоловік.
Визначити кількість зайнятих у 2003 році.
Задача 3
У 2004 році в Україні зайнятих було 21,8 млн. чоловік, безробітних — 0,89 млн. чоловік.
Визначити: рівень безробіття у 2004 році.
Задача 4
Фактичний ВВП у певній країні становить 250 000 у. о., природний рівень безробіття — 6%, фактичний рівень безробіття — 9 %.
Визначити, яким би міг бути потенційний обсяг ВВП згідно з законом Оукена?

6. Висновки.
Сьогодні ми з вами розглянули тему безробіття. Як на Вашу думку: Безробіття це добре чи погано для суспільства, окремої людини?
Якщо людина не знає до якого порту вона пливе,
 жоден вітер не буде їй попутним.
Сенека

Профорієнтаційне заняття  «Вибір професії. Як не помилитись?»

Мета:
- виявити рівень сформованості профорієнтаційної визначеності у дітей;
- розвивати навички самоаналізу, планування;
- розширювати уявлення про світ професій та їхні особливості.
Завдання:
-орієнтувати на свідомий вибір майбутньої професії;
-мотивувати до вибору актуальних на ринку праці професій;
-ознайомити про важливість правильного вибору професії для людини та суспільства;
-розвивати бажання набути професійних умінь для побудови карєри та навичок самоаналізу й саморозвитку;
-познайомити дітей з основними правилами правильного вибору професій.
Матеріали: музичне оформлення, папір А4, кольорові олівці та мілки, маркери, мяка іграшка, кольорові стікери.
Структура заняття:
1.     Привітання.
2.     Розминка.
3.     Основна частина ( інформаційне повідомлення, психологічні вправи та ігри).
4.     Підсумок заняття.
Тривалість заняття:  1 год.
Психолог:
Доброго дня всім присутнім! Сьогоднішня робота клубу присвячена темі: «Вибір професії. Як не помилитись?»
Як обрати професію?Питання досить складне, серйозне і актуальне у всі часи. Перш ніж розпочати розмову про вибір професії, хочу розповісти вам  притчу про «розсудливого ослика».
Притча  «Розсудливий ослик»!
Голодний ослик опинився на однаковій відстані від двох однакових оберемків сіна. Один ліворуч, другий праворуч, обидва однаково гарні і на однаковій відстані. Ослик ніяк не міг визначитись, до якого оберемка підійти, і так і помер з голоду.  
Отже, щоб зробити вибір, треба діяти!
Психолог:
Сьогодні ми ознайомимося з різними професіями і ви спробуєте зробити власний вибір, вибір професії по душі!
1.Вправа «Я –подарунок для людства»
Мета: ближче познайомити учасників між собою, сформувати позитивну самооцінку.
Психолог. Кожна людина – це унікальне створіння. Вірити в свою винятковість необхідно кожному з нас. Подумайте, з чого складається ваша винятковість, унікальність. Замисліться над тим, що ви справді є подарунком для людства. У вас на це є хвилинка і аргументуйте своє твердження, напр.: «Я - подарунок для людства, оскільки я…».
Учасники аргументують свої твердження.
2. Вправа «Валіза».
Мета: виявити очікування підлітків від заняття, рівень зацікавленості проблемою, бажання працювати.
Учасники записують очікування, озвучують їх і розміщують на поверхні валізи.
3.Вправа «Правила роботи».
Мета: пригадати правила роботи групи на занятті.
Учасники пригадують правила.
Психолог. Одним із найважливіших кроків у житті є вибір професії. Адже займатися тим, що тебе цікавить, приносить радість, - одна з найважливіших умов відчуття життєвої повноцінності. Не менш важливо – людина має робити те, до чого має  здібності.
Я хочу розповісти вам притчу.
Притча
Якось один народ вів нелегку боротьбу проти загарбників. І коли всім стало зрозуміло, що вони програють битву, вояки перестали вірити своєму  воєначальнику, почалася паніка. Тоді люди обернулися до Господа і попросили: «О, боже, допоможи нам, покажи, де та людина, яка поверне військо і надихне його на перемогу над ворогом». Господь змилувався й показав дім, де жила така людина. Це був дім шевця. Люди здивувалися: «Це ж дім шевця!». «Ні, -сказав Бог. – Там живе справжній генерал». Вояки з недовірою, але все ж пішли до нього. Швець не так вправно володів мечем, зате він уміло направляв, підтримував військо, показував можливі варіанти тактики. Вояки без роздумів кидалися у бій, бо бачили омріяну перемогу.
Отже, людина, яка могла бути генералом, шила не дуже гарне взуття, а бездарний генерал вів військо до поразки».
-У чому ж суть притчі? (Правильно вибрати професію, врахувавши свої здібності).
4. Інформаційне повідомлення. «Фактори, які необхідно враховувати при виборі професії».
1.Слід перш за все брати до уваги фізичний та психологічний стан людини, її здоровя. Так, небажано обирати будівельні професії, якщо організм схильний до застудних захворювань і алергічних реакцій; тим, хто має вади зору, не рекомендують професії водія автотранспорту й електронника (доводиться працювати з дрібними деталями), кравчині і закрійника, вязальниці і гаптувальниці; тим, хто має слабкий вестибулярний апарат,--повязані з мореплавством та керуванням літака.
2.Крім стану здоровя, при виборі професії важливо враховувати темперамент людини. Холерикам протипоказана робота, повязана з посидючістю, монотонністю (бухгалтера, оператора, референта тощо) і тривалим нервовим напруженням. А флегматику і меланхоліку не можна обирати професії водія або шахтаря.
3.Має значення здатність людини до адаптації (для професій геолога, шахтаря, підводника, водолаза та ін.).
4.Людина, яка обирає фах, повинна мати повну інформацію про професії – її можна одержати в центрі зайнятості, під час ярмарок професій, довідковій літературі, під час наших з вами зустрічей.
5.При виборі професії потрібно врахувати свої здібності.
5.Вправа «Я вмію, я можу, я мрію».
Мета: виявити і розвивати сильні сторони учасників, як основу життєвого успіху.
Учасники на аркуші паперу окреслюють мілком свою долоню і на кожному пальці пишуть те, що можуть зробити уже зараз, щоб бути успішним і щасливим. Після виконання роботи учасники презентують свої «руки».
На руці:
1.Мені добре вдається…
2.Мені цікаво…
3.Я горджуся…
4.Я навчуся…
5.Я досягну…
Обговорення: від кого, і від чого залежить, чи буде наше життя щасливим, а вибір професії правильним?
6.Вправа «5 кроків».
Мета: підвищити готовність учасників виділяти пріоритети при плануванні своїх життєвих цілей і професійних перспектив.
Учасники
записують 5-ти крокову модель досягнення цілі.

 

Обговорення: чи будете ви використовувати, реалізовувати цю модель у власному житті?
Чи можна її застосовувати при виборі будь-якої іншої роботи?
Психолог. В нашому житті не завжди все вдається одразу. Як діяти в такому випадку? Відповідь нам знайти допоможе наступне завдання.
7.Вправа «Річка з крокодилами».
Мета: згуртування команди, навчитися досягати поставлених цілей спільними зусиллями.
Учасники діляться на три команди (повторити по черзі по слову коротку фразу: «Мені тринадцятий минало… і обєднати тих людей, яким дісталося однакове слово). Двом командам видаються аркуші А4 за кількістю учасників.
Пропонується уявити, що перед командою річка з кровожерливими крокодилами (визначена межа на підлозі). Перейти річку можна тільки по лататтю, яке недоступне для крокодилів, але латаття може віднести швидка течія, якщо на ньому ніхто не стоїть. Завдання – придумати спосіб, як усією командою перейти річку по аркушах – лататтю. Обовязкова умова – команда виступає одним цілим, усі ланцюжком тримаються за руки. Третя група виконує роль крокодилів і течії, спостерігаючи за дотриманням правил.
Обговорення:  чи сподобалась  вправа? Чи легко було досягти цілі – іншого берегу?
8.Вправа «Важлива сторона медалі».
Мета: мотивувати до вибору актуальних на ринку праці професій.
Учасники отримують медалі, з однієї сторони яких вже написані професії і надають характеристику представникам цих професій.
Психолог:
Наскільки приємно досягати цілі і настільки важко зробити це злагоджено і швидко, командою! Ви проявили себе дуже гарно, за що отримуєте медалі. На ваших медалях зі зворотного боку написано по одній професії. Я пропоную вам зараз виявити важливу сторону медалі і охарактеризувати позитивні сторони написаної професії.
9. Підсумок заняття.
Мета: отримання зворотнього звязку від учасників заняття.
Наше заняття добігає кінця і саме час подумати , чи справдилися ваші очікування. Якщо вони виправдались, здійснилися – то можете їх перемістити всередину валізи.


Немає коментарів:

Дописати коментар