Наші плани


Статут
учасників шкільного клубу підприємництва «Джентельмени удачі» Зарожанського НВК
 
1. Шкільний клуб підприємництва «Джентельмени удачі» створений з метою обєднання учнів, які мають спільні економічні погляди та прагнуть до розвитку підприємливості та проактивності.

2. Цілями роботи клубу є:
  • ·         формування в учнів підприємницьких інтересів;
  • ·         розвивати конкретне мислення, активність, навички та вміння працювати в команді;
  • ·         сприяти успішній соціалізації учнів;
  • ·         навчити орієнтуватися в різних видах професій та які з них є актуальними на сучасному ринку праці;
  • ·         збагачення та поглиблення знань і вмінь учнів з економіки та суміжних наук;
  • ·         співпраця з органами місцевого самоврядування, бізнесовими структурами та громадськими організаціями.
3. Основною формою роботи ШКП є проектна діяльність.

4. Керівництво клубу здійснюється Президентом та радою клубу, які обираються на один рік.

5. Членами ШКП можуть бути учні 8-10 класів. Членство здійснюється на добровільних засадах, на підставі заяви учнів та згоди батьків (додаток 1).

6. Свою діяльність члени клубу будуть здійснювати згідно плану роботи ШКП. Інформацію про роботу клубу розміщувати на сайту клубу.

7. Члени клубу зобовязані:
  • ·         брати активну участь в роботі клубу;
  • ·         постійно відвідувати засідання клубу;
  • ·         дотримуватися вимог статуту;
  • ·         за недотримання принципів роботи клубу члени клубу можуть бути позбавлені членства в клубі.
8. Учень може припинити членство в клубі за поважних причин, попередньо повідомивши раду клубу за два тижні про свої наміри.

9. За підсумками звітного періоду всім учасникам ШКП видаються сертифікати двох зразків: «За активну участь» та «За участь» в роботі ШКП.

10. Рекомендувати до органів учнівського самоврядування учнів, які отримали сертифікати «За активну участь».

11. Шкільний клуб підприємництва розпочинає свою роботу з 8 листопада 2012 року.
 
Програма введення  підприємливості в школі.

1. Вивчення основних питань економіки. (Потреби, блага, ресурси, виробництво, альтернативна вартість)
Економічна гра «Геологічна дилема»
Практична робота «модель прийняття рішень».
2.     Гроші: основні функції та види. Роль банків.
Економічна гра: «Я клієнт банку».
3.     Власність. Права власності.
4. Ринок. Вирішення основних проблем економіки. Попит і пропозиція, ринкова ціна. Закони попиту і пропозиції.
Ринкова рівновага.
Гра «Ринок».
5.     Поняття монополія і конкуренція.
Економічна гра «Віджети і бластери».
6.     Хто може  стати вдалим підприємцем. Що треба знати підприємцю?
Гра «Книжкова фабрика».
7.  Менеджмент підприємницької діяльності: функції, планування, мотивація, контроль.
Бізнес-план, основні вимоги до складання.
Практичне заняття. Складання бізнес-плану.
8.     Маркетинг продукції. Реклама.
Практичне заняття. Створення захоплюючої реклами.
9. Роль держави у розвитку підприємництва. Податкова система. Види податків. Практичне заняття. Складання бюджету.
10.   Захист прав споживачів. Бізнес-екскурс «Що в упаковці»
11.    Трудові ресурси.  Причини і види безробіття. 
Програма профконсультування «Моя майбутня професія»

Пояснювальна записка

Що означає правильний вибір професії? Вибір професії – це усвідомлене визначення людиною сфери діяльності, яку вона прагне опанувати й довгий час займатися. Це один із найважливіших етапів на життєвому шляху. Адже, обираючи професію, особистість насамперед визначає своє місце в житті. Від вибору майбутньої професії залежить подальше успішне самоствердження й розвиток індивідуальності, можливість реалізації творчого потенціалу. Улюблений фах допомагає розкрити найяскравіші сторони особистості. Давньогрецький філософ Платон говорив: «Пізнай себе і роби свою справу»
Одним із головних питань становлення особистості в юнацькому віці є питання «Ким бути?» Часто вирішити таку проблему допомагають поради сторонніх людей, вплив моди, колективу. Однак у цьому випадку вибір професії найчастіше – нелогічний, необґрунтований. Наслідок такого вибору – марно витрачені студентські  роки, робота, що не подобається, розчарування в житті, нереалізованість здібностей, талантів, потреб. В основі вибору фаху має лежати професійне самовизначення.
Аби уникнути помилок, слід опанувати метод аналізу професій, що є складовою моделі професійного самовизначення особистості.
Формула моделі професійного самовизначення: «образ Я» + світ професій + практична проба сил.
Відомо: аби обрати справу, що цілком  відповідає потребам, інтересам, прагненням, а також фізичним можливостям, які розкриваються у процесі трудової діяльності, і перш ніж знайти себе у праці , необхідно пізнати себе, вивчити світ професій, варіанти одержання освіти і професійного зростання.
В основі професійного визначення має лежати принцип урахування вікових потреб та індивідуальних здібностей конкретної особистості.
Дана програма спрямована на формування у підлітків свідомого вибору професії. Пропонований комплекс занять допоможе  учням зорієнтуватися у світі професій та обрати для себе фах, який найбільше відповідає здібностям і нахилам.
Мета і завдання програми:
• Налаштувати учнів на свідомий вибір професії з урахуванням особливостей і нахилів особистості, потреб професійного середовища та соціально-економічних умов;
•  допомогти учневі виявити в собі професійно важливі риси та здібності, щоб він міг максимально самореалізуватися;
• орієнтування у соціально-економічній ситуації, прогнозування престижу професії та спеціальності, яку обирає учень;
• Загальна орієнтація школярів у світі професій;
• психологічна діагностика здібностей, нахилів і професійного спрямування особистості;
• визначення найближчих професійних цілей;
• Інформування учнів про навчальні заклади, де пропонують отримати бажану спеціальність;
• формування уявлення про бар’єри, що можуть ускладнювати досягнення професійних цілей;
• наявність системи резервних варіантів вибору професії, яка відповідає основному професійному спрямуванню учня.

Профорієнтаційні заняття.

              1.«Я» – образ у професії.
              2.  «Здібності людини та вибір професії». 
              3. «Я та мій вибір професії».
              4.   «Світ професій». 
              5.    «Моя майбутня професія».
              6.   Профорієнтаційна гра «Стажери-прибульці». 
             7.    Індивідуально-психологічні особливості та професійне самовизначення.   
              8.   Ділова гра «Біржа професій» 
              9.   Мотиви вибору професії.
1           10. Професійна придатність.      
.


Ділова гра


«Успішний бізнес»


Мета і завдання:
-          повторити правила обчислення відсотків, прийоми розв’язання текстових задач
-          навчити використовувати знання з теми до розв’язування економічних задач і будувати їх математичні моделі;
-           створити умови для розвитку навичок колективного ухвалення рішень;
-          сприяти формуванню у підлітків свідомого і відповідального ставлення до своїх обов’язків, вчинків, власного життя та активної життєвої позиції, прагнення успіху;
-          розвивати пізнавальний інтерес до вивчення економіки.
Обладнання: мультимедійний проектор, банкноти ігрових грошей, картки для експертних 
комісій.
Час проведення: 45-60 хвилин.
Хід гри:
На початку гри вчитель вводить поняття «підприємець» і обговорює з учнями характерні риси  
 підприємливої людини.
Учасники гри об’єднуються в групи. Кожна група - підприємці, об’єднані спільною метою – 
дотримання прибутку. Вони рухаються  економічним простором, вирішуючи різні проблеми і 
виробляючи стратегії успіху.
Гра проходить у два експериментальні кола.
Обидва кола гри проходять за одними і тими ж правилами, але різняться складністю ситуацій. 
 Перемагає та команда, яка за підсумками двох кіл заробить більшу кількість грошей.
Підприємству необхідний стартовий капітал, який воно отримає взявши кредит у банку. Для
 цього команда складає діловий лист – звернення до правління банку з проханням про надання 
кредиту - 100 000 у.о. В текст листа повинні бути включені опорні слова із банківської
 лексики. 
Найкращий варіант тексту листа із використанням найбільшої кількість слів із 
запропонованих, встановіть послідовність участі команд у грі.
Банківська лексика: гроші, директор, банк, кредит, процент, ссуда,  комерція, строк виплати, 
вексель, розрахунок, депозит.
Учням пропонується на вибір наступні підприємства:
1.                  Бюро добрих послуг 6 000 у.о.
2.                  Ресторан 25 000 у.о.
Вчитель. Ми потрапили на аукціон, де йде розпродаж нерухомості. Ви бачите ціну, за якою 
продаються ці об’єкти. Ви можете їх придбати, сплативши 10% від суми кредиту в банк і розпочати експлуатацію цих об’єктів.
Крім основних підприємств присутнє агентство «Шанс».
Команди по черзі вибирають той чи інший заклад. Якщо підприємство належить іншій 
команді, то правильна відповідь на запитання принесе прибуток, у разі неправильної відповіді 
доведеться сплатити їй зі свого рахунку податок за відвідування. Якщо власність своя, то у разі
невірної відповіді підприємство сплачує податок у банк. Бензоколонка вимагає за 
користування 20% своєї вартості, автомобіль – 40%, бюро добрих послуг – 30 %, ресторан – 
15% . Якщо потрапили у агентство «Шанс», необхідно розв’язати задачу, заздалегідь підібрану 
вчителем і отримати ту чи іншу премію. 
Бюро добрих послуг
1.                  «Миття вікон». Провівши аналіз ринку, Петро дізнався, що у районі, де він мешкає, є
 великий потенціал для початку бізнесу – мити в будинках вікна. Ціна послуги 5 грн. за вікно. 
Для початку роботи йому необхідно такі матеріали:
Відро                        4 грн.
Замшева шкіра         6 грн.
Рушники                   5 грн.
Драбини                   20 грн.
Страховка                50 грн.
Мило                         5 грн.
Реклама                    15 грн.
Знайдіть  точку беззбиткововості підприємства. Визначте який прибуток отримає підприємство, якщо вимиє 25 вікон, врахувавши, що кількість витрат не змінилася.
Відповідь: сума витрат підприємства становить 105 грн., щоб покрити витрати необхідно вимити 105 : 5 = 21 вікно – точка беззбитковості, загальний виторг від миття 25 вікон становить 25 * 5 = 125 грн., і витрати 105 грн., прибуток підприємства становить 125 – 105 = 20 грн.
2.                  «Перукарня». Андрій відкрив невеличку перукарню в якій працюють п’ять перукарів. 
Погодинна оплата праці становить 15 грн. Які будуть щоденні витрати власника на оплату
 праці, якщо робочий день становить 8 годин. Як зміняться витрати власника перукарні, якщо
 погодинна оплата праці зросте до 16 грн. і кількість працівників збільшиться до десяти.
Відповідь: 5 працівників × 8 годин × 15 грн. = 600 грн.
                   10 працівників × 8 годин × 16 грн. = 1280 грн.
Витрати зростуть на 680 гривень.
Ресторан
1.                  Чи не помилилися ви щодо ананасів? Спочатку підняли ціну на 15%, а потім знизили її
 на 15%. Дешевше чи дорожче стали коштувати ананаси?
Відповідь: ананаси подешевшали.
2.                  До вашого ресторану зайшла дівчина, яка мала бажання замовити вишукану страву
 вартістю 48 гривень. На жаль, їй не вистачає грошей. Якби до її грошей додати 60% цієї суми, 
тоді було б 48 гривень. Скільки грошей у  дівчини?
Відповідь:  у дівчини було 30 грн.
Агентство «Шанс»
Перебуваючи на цьому об’єкті, можна заробити премію або втратити певну суму грошей. Все 
залежить від того, чи впораються учні з задачею, запропонованою вчителем.
Шанс
1.      Одержите гроші на свій рахунок, якщо вгадаєте, скільки їх: 40% від 40% грошей, що лежать у конверті, становлять 64. Скільки грошей у конверті? 
Шанс
2.      Вам необхідно відремонтувати дорогу до бензоколонки, витративши суму, 15% якої становлять 900 у.о. Скільки ви повинні витратити?
Після проходження першого кола всіма підприємствами, ведучий залежно від кількості ходів,
 здійснених командами зачитує їх характеристику і нараховує гроші.
За підсумками першого кола, окрім оголошення характеристик команд, слід провести 
обговорення, зупинитися на тому, від чого залежить кількість зароблених грошей. Завдання 
ведучого на цьому етапі зробити акцент на тому, що рішення повинне ухвалюватися
 колегіально, з урахуванням усіх думок у групі.
Завдання другого етапу роботи оцінюються такою кількістю грошових одиниць,  яку учні 
готові витратити або заробити в процесі розв’язання ситуацій (вирішується в ході проведення 
аукціону).
Ситуація перша: фермер привіз на ринок 100 кг полуниці за ціною 10 грн. за кг. Вологість 
полуниці становила 99%. Оптовий покупець хотів придбати всю полуницю за ціною 8 грн. за 
кг. Відмовившись від пропозиції, фермер реалізував полуницю наступного дня за ціною 10грн,
 але вологість полуниці становила вже 98%. Визначте яку кількість грошей втратив фермер?
Відповідь:  втративши вологості на 1 %, відсоток сухої маси збільшився у два рази, тому маса 
полуниці зменшилася у два рази і стала 50 кг, виручка від реалізації стала 50 кг × 10 грн. = 500
 грн., а можливий прибуток від реалізації першого дня становив 100кг × 8 грн. = 800 грн. 
Фермер втратив 300 грн. прибутку.
Ситуація друга. Банк пропонує вкласти гроші на депозитні рахунки за наступними схемами: 
простий відсоток - 16%, складений – 15%. Визначте, що вигідніше для підприємства вкласти 
1000 у.о. в банк під прості відсотки чи складені? Відповідь обґрунтуйте.
Відповідь проілюструємо таблицею

Відсоток по вкладах
Прибуток за перший рік
Сума на кінець першого року
Прибуток за  другий рік
Сума на кінець другого року
Прості  16%
160 у.о.
1160 у.о.
160 у.о.
1320 у.о.
Складені 15%
150 у.о.
1150у.о.
172,5 у.о.
1322,5 у.о.

Підсумки роботи підприємств.
Експерти аналізують роботу команд. Підприємства в свою чергу відповідають на запитання.


 
Ділова гра з основ підприємливості

Я - майбутній підприємець

Мета: дати поняття про підприємницьку ідею, маркетингове дослідження, підприємницький ризик, конкуренцію;
дати учням поняття конкуренції, підприємницького хисту та ризику, ознайомити з основами законотворчої бази для підприємців;
формувати вміння логічно та нестандартно мислити, виділяти головне та робити висновки;
виховувати зацікавленість у вивченні основ підприємницької діяльності, самосвідомість і громадську гідність.
Обладнання: додаткова література, комп'ютери, таблиці, графічні схеми, роздавальний матеріал.

ХІД ДІЛОВОЇ ГРИ

Перший етап. Організаційний момент, мотивація (до 5 хв). Оголошуються мета ділової гри.
Другий етап (20-25 хв). Засвоєння нової навчальної інформації.
1. Основні функції підприємництва. Учитель розповідає та розкриває основні поняття.
«Підприємець» - це суб'єкт, який поєднує в собі новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку й розвитку нових видів і методів виробництва, а також нових благ, якостей та сфер застосування капіталу.
Звідси й підприємництво - тип господарської поведінки підприємців з організації розробок виробництва та реалізації благ з метою отримання прибутку й соціального ефекту.
Водночас слід зазначити, що підприємництво - це особливий вид діяльності, і ця особливість характеризується такими ознаками:
·         це самостійна діяльність, діяльність "за свій рахунок". Головне, на чому тримається підприємницька діяльність, це власність підприємця;
·         це ініціативна творча діяльність. Основою здійснення якої є власна ініціатива, творчо-пошуковий інноваційний підхід;
·         це систематична діяльність, яка повинна бути постійною, пов'язаною з відтворювальним процесом та обов'язково офіційно зареєстрованою;
·         це діяльність, яка здійснюється на власний ризик, під власну економічну (майнову) відповідальність.
Метою підприємницької діяльності є одержання прибутку чи власного доходу.
Отже, можна зробити узагальнююче визначення підприємництва.
Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична діяльність господарюючих суб'єктів з виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, яка здійснюється на власний ризик з метою одержання прибутку або власного доходу.
Підприємливість - це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб'єктів. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні й можуть бути підприємцями. Як засвідчує світовий досвід, тільки п'ять-вісім відсотків населення є представниками підприємницьких кіл.
Далі учасникам гри пропонується пройти тестування на здатність займатись  бізнесом.
1. Чи поводитесь ви наодинці так, як і тоді, коли за вами спостерігають?
2. Чи вважаєте ви себе здатним стати головою сім'ї?
3. Чи вважаєте ви хитрість хорошою та корисною рисою?
4. Чи можете ви розпочати розмову на вулиці з незнайомою людиною?
5. Чи знаєте ви, який колір сьогодні в моді?
6. Чи їдете у транспорті без квитка, якщо забули вдома проїзний?
7. Чи заздрите успіху ваших знайомих?
8. Чи звертаєтесь на «Ви» до ваших старших за віком родичів?
9. Чи здатні ви усно швидко обчислити, скільки буде 3 % від трьох відсотків?
10. Чи приходите вчасно в кіно?
11. Чи приходите вчасно на побачення?
12. Чи вважаєте за потрібне давати чайові?
13. Переживаєте, якщо вас обрахували на 1 грн?
14. Чи пам'ятаєте дату народження свого вчителя?
15. Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце?
16. Чи сідаєте в таксі тільки на заднє сидіння?
17. Чи любите робити записи у книгу скарг?
18. Чи вважаєте, що завжди достатньо лише одного попередження?
19. Чи знаєте, які грошові одиниці існували у Стародавньому Римі?
20. Чи зможете залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини?
Повністю позитивна відповідь на кожне запитання дає 10 балів, повністю негативна - 0 балів. Проміжні відповіді оцінюються "на око" між 0 і 10 балами. Наприклад, якщо ви з десяти своїх учителів пам'ятаєте дату народження тільки одного, відповідь - 1 бал. Якщо відповідь на яке-небудь запитання для вас є складною - 5 балів. Склавши всі свої бали, звертаємось до ключа тесту.
Ключ до тесту:
120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Якщо ви отримали ці бали в результаті підглядування у відповіді, вирахуйте 80 балів та орієнтуйтесь на новий результат.
110-119 балів - ви володієте не всіма потрібними якостями бізнесмена, але у вас є реальні шанси досягти успіху в бізнесі; деяку допомогу при цьому вам нададуть роздуми про причини втрати балів.
50-90 балів - видно, у бізнесмени вам не вибитись, але, судячи з усього, ви правдива, порядна людина, у вас непоганий характер, так що не все втрачено в житті.
Кожний учень підраховує бали, отримані ним під час тестування, і виявляються групи учнів у кожній градації здатності до занять бізнесом.
Підсумок вчителя.
Сутність підприємництва більш глибоко розкривається через його основні функції:
·         інноваційну (творчу) - генерування та реалізація нової комерційної ідеї;
·         ресурсну - мобілізація матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних та інших ресурсів;
·         організаційну - реєстрація підприємства, організація виробництва, збуту, реклами тощо;
·         стимулюючу (мотиваційну) - формування мотиваційного механізму ефективної та корисної праці.
Основні поняття та терміни учні записують у зошит.
Третій етап (50-55 хв). Якби я був підприємцем. Творча та самостійна робота учнів.
На попередньому занятті учасники клубу отримали домашнє завдання – скласти  власний бізнес-проект (індивідуально або у групі) за таким планом:
·         яку сферу підприємницької діяльності ви вирішуєте вибрати і чому;
·         назва вашого підприємства;
·         адреса;
·         хто буде керувати справою (одна людина, компаньйони, виконавчий директор);
·         кількість працюючих на даному підприємстві;
·         які проблеми можуть виникати при підприємницькій діяльності в даній справі (конкуренти, попит, ринок збуту тощо).
Далі учасники клубу по черзі представляють свій бізнес-проект і захищають його перед учнями. Захист кожного бізнес-проекту проходить за допомогою комп'ютерної техніки, а також мультимедійної установки.
При розгляді бізнес-проекту вчитель та учні ставлять запитання й вирішують кілька важливих моментів:
·         чому саме цей вид комерційної діяльності вибрав учень?
·         які перешкоди можуть виникати при створенні підприємства?
·         конкуренція (дуже важливий момент, тому що практично немає справи, в якій немає конкурентів, але треба вирішити, як краще представити свою діяльність).
Після обговорення вчитель підбиває підсумок і робить резюме. Дуже добре, якщо батьки учня вже мають власну справу й даний проект уже пройшов практичне випробування. Якщо є можливість, можна запросити на урок людину, яка має практичний досвід у бізнесі й може поділитися своїм досвідом.


 Профорієнтаційне заняття "Моя майбутня професія".Мета: формування загальної готовності до професійного самовизначення;
Активізація проблеми вибору професії;
Ознайомлення з основними стратегіями вибору професії;
Розгляд чинників, які потрібно враховувати при виборі професії;
Ознайомлення учнів із вимогами , які висувають до представників різних професій (професійно важливі риси);
Формування навичок використання алгоритму прийняття рішень у виборі професії.
Хід заняття:
1.Вправа «Продовж речення»(5 хв.)
 Кожен учасник по колу має продовжити речення: «У мене сьогодні хороший настрій,тому що…»
2.Вправа «Інформаційне повідомлення»(5 хв.)
Психолог. У житті кожної людини настає такий час, коли необхідно замислитися над питаннями: «Хто я?» Чим відрізняюся від інших людей? Ким бути у професійному плані?»
Зараз ми спробуємо дати відповідь на ці запитання
Розглянемо актуальну для вас проблему. Аби уникнути помилок у виборі професії, необхідно чітко уявляти свої здібності, можливості, інтереси, схильності. Також потрібно знати  про професійну діяльність з різних напрямків. Щоб розширити ваші знання та уявлення  по даному питанню, ми сьогодні спробуємо скласти професіограми кількох професій.
Законодавчо кожному громадянину нашої країни надано право на вибір професії, роду занять і місця роботи. Однак ситуація на ринку праці складається таким чином, що навчання за обраною спеціальністю для багатьох стає недосяжним через:
1.       Високі вимоги, що ставлять перед абітурієнтами (це у першу чергу стосується так званих престижних професій і тих професій, які передбачають обдарованість, талановитість людини). Як ви гадаєте, які це професії? Які вимоги вони висувають до людини?
2.       Вартість навчання, яка найчастіше не відповідає доходам більшої частини населення (платне навчання).
3.       Вимоги  професії до людини повинні співпадати з її психологічними рисами. Правильному вибору заважає дефіцит знань про самі професії, невміння оцінити власні здібності, інтереси, схильності і співвіднести їх з конкретною професією. Тому у цих умовах особливо  важливо обрати професію.
3.Вправа «Най-най» (5 хв.)
Зараз вам запропонують незвичні характеристики професій. А ви повинні назвати ті, які на вашу думку, найбільше відповідають цій характеристиці. Наприклад, яка «найгрошовитіша» професія?
Найзеленіша…
Найсолодша…
Найкольоровіша…
Найдитячіша…
Найнепристойніша…
Найсмішніша…
Найкомунікативніша…
Найсерйозніша…
4.Вправа «Професіограма»(10 хв)
Презентація.Одним із найважливіших джерел  інформації про професії є професіограми. Професіограма – характеристика, опис професії, що містить основні вимоги до особистості людини. Сьогодні ми з вами познайомимося з особливостями побудови професіограм.
Її приблизна схема така:
• вид праці (ручний, механізований, автоматизований, інтелектуальний);
• предмет праці і продукт праці;
• знання та вміння, необхідні для виконання роботи;
• умови роботи;
• медичні протипоказання;
• вимоги до людини;
• шляхи здобуття професії.
Вибравши  до вподоби професію, за заданими характеристиками побудуйте професіограму.
Чи виникли у вас труднощі у побудові професіограми?
 Як ви думаєте з чим це пов’язано?
5.Вправа «Формула професії»(20 хв.)
Психолог. Зараз ми з вами спробуємо за допомогою «Формули професій» визначити, які характеристики повинна мати цікава вам професія. З кожного критерію оберіть 2-3 характеристики, які вам найбільше подобаються, і ви згодні це робити щодня.
Після вибору цілей, яким ви надаєте перевагу, предмету, засобів та умов праці виникає досить повна мотиваційна картина професійного вибору. Якщо учень ще не обрав професії , то за цими характеристиками можна її визначити.
Після того як всі учні розкладуть перед собою картки з відібраними ознаками, можна попросити кого-небудь прочитати їх вголос, а іншим пропонується відгадати саму професію.
Мета праці
• оцінювати, перевіряти.
•досліджувати що-небудь, робити відкриття.
• перевозити щось.
• виготовляти якісь предмети.
• вчити, виховувати, консультувати.
• творити, створювати нове.
• керувати людьми.
• обслуговувати кого-небудь або що-небудь.
• постійно працювати над собою, «бути у формі».

Предмет праці
• технічні об’єкти.
• текст, графіки, числа.
• економіка, політика.
• мистецтво.
• наука.
• рослини та мікроорганізми.
• тваринний світ.
• люди.
• деталі і матеріали.

Знаряддя праці
• ручні.
• механічні.
• автомеханічні.
• комп’ютери.
• інтелект.
• виразні рухи, міміка.
• творче мислення.
• можливості організму і органів чуття.
• голос, інтонація.

Умови та організація праці
• побутовий мікроклімат.
• залюднені приміщення.
• поїздки.
• самостійність.
• просто неба.
• експериментальні умови.
• особливі умови.
• вишукані стосунки (манери).
• робота вдома.
Якщо залишається час, можна запропонувати  учням стати профконсультантом для сусіда по парті й прокоментувати його вибір карток.
6.Вправа «Мрія» (20 хв.)
Необхідно висловити свої сподівання про майбутню роботу.
7.Вправа «Подарунок» (15 хв)
Психолог. Всі люблять отримувати  подарунки? Сьогодні ми також будемо дарувати подарунки, але незвичайні.
Необхідно придумати такий, який би став у нагоді вашій знайомій людині у її майбутній професійній діяльності. А для цього вам треба спробувати уявити свою подругу чи друга у майбутньому: фахівцем у якій галузі він стане, яка у нього (неї) буде професія, і яким чином ваш подарунок стане у пригоді вашому другу.
8.Мозковий штурм «Причини неправильного вибору професії».(10 хв.)
Психолог. Що найголовніше при виборі професії? Щоб ваша робота й надалі була успішною і приносила задоволення. Все, що сприяє такому вибору, – добре, все, що протидіє, – погано.
Які ж причини помилкового вибору професії?
• неправильне ставлення до різних обставин вибору (до роду діяльності, до порад і поведінки оточення)
• недостатня самостійність в ухваленні рішення;
• брак знань, досвіду, інформованості про істотні обставини цього вибору
• власне упередження щодо певних професій про їх престижність;
•вибір професії за «компанію»;
• наслідування своїх кумирів
Обговорення
-Чи траплялися вам дорослі, які на ваш погляд, помилилися у виборі професії?
-Як вони живуть і що відчувають?
-Чому це відбулося?
Помилок можна уникнути, якщо реально уявляти власні здібності, знати особливості своєї нервової системи, пам’яті, уваги, мислення, правильно оцінювати рівень підготовленості, інтереси і схильності.
Ось деякі міркування, як зробити нудну роботу цікавою, як керувати своїми інтересами і схильностями.
1.       Перешкода . яку людина повинна подолати для досягнення своєї мети, повинна бути переборною.
2.       Що відбувається, коли нам належить узятися за нудну роботу? На нас діє установка – це нудно. Проте її можна змінити. Наприклад, уявити, що це не нудно, а цікаво, тоді ви внутрішньо налаштуєтеся на цікаву роботу, а це саме і потрібно спочатку.
3.       Однієї установки мало. Треба докласти трохи зусиль і виконати роботу ретельніше, ніж завжди.
4.       Скільки часу треба працювати, щоб сформувався інтерес? Теоретично навіть один вчинок може стати основою корисної звички. Але не завжди. Деякі психологи на підставі  спостережень стверджують, що для утворення звички потрібно три тижні. Єдиної думки із цього приводу немає.
5.       Інтереси і схильності виявляються і формуються тільки в діяльності. Тому треба не чекати, коли виявиться інтерес, а активніше включатися у справу. Саме така поведінка дозволить вам виявити і сформувати інтереси і схильності.
9.Підсумок заняття.(5 хв.)
Учні висловлюють своє враження від заняття та оцінюють ту інформацію, яку вони отримали під час роботи.

Немає коментарів:

Дописати коментар