четвер, 17 січня 2013 р.

Сьогодні у нас відбулося чергове засідання клубу. Учні захоплено грали в гру "фабрика іграшок". Навчилися вираховувати рентабельність виготовленого продукту, розробляли цікавий дизайн та дійшли спільного висновку, чому не всі  підприємства є успішними в бізнесі.
Програма  діяльності   ШКП  Зарожанського НВК
 на 2012-2013 рр.


1.     Організаційне засідання клубу. Вибори Президента клубу та членів ради клубу.
  1. Проведення тренінгу  на згуртування колективу «Я – учасник клубу ШКП «Джентельмени удачі».
  2. Анкетування учнів з метою виявлення підприємницьких інтересів та організаційних здібностей..
  3. Робота із грою Cahsflow.
  4. Цикл  профорієнтаційних занять за програмою професійного консультування «Моя майбутня професія».
  5.  Профорієнтаційні бесіди на виховних годинах в 9-11 класах.     
     7. Цикл занять за програмою основ  підприємливості з метою збільшення обсягу економічних знань учнів.
     8. Створення презентації «Розвиток підприємництва в Україні».
     9. Захист презентації перед учнями 6-го та 7-го  класів.
     10. Інтерактивні заняття з командою ШКП з розвитку вмінь застосовувати економічні знання на практиці.
    11.Зустріч учасників клубу ШКП з успішними підприємцями.
    12.Заняття на тему використання ІКТ в роботі ШКП.
    13.Екскурсії на успішні приватні підприємства  з метою вивчення особливостей діяльності підприємства.   
    14. Презентація напрацювань ШКП «Джентельмени удачі»  для учнів Зарожанського НВК з метою розвитку в них підприємницьких інтересів та поглиблення економічних знань.

 
Заняття по організації діяльності ШКП
«ШКП у школі, його цілі»

Мета: ознайомлення з метою проекту, його цілями, організацією шкільних клубів підприємництва, їх діяльністю.
1.Знайомство.
Психолог. На сьогоднішньому занятті ми з вами поговоримо  про організацію шкільного клубу підприємництва, визначимо пріоритетні напрямки роботи клубу, оберемо президента клубу та членів ради клубу, дізнаємось про такі ключові компетентності людини як підприємливість  та проактивність, їх значення  в житті людини.
  А розпочнемо заняття із знайомства! Знайомства в незвичайний спосіб:
             я зараз вам роздам «долоньки» , на яких на кожному пальці записуєте:
-         що я люблю?
-         чого я хочу навчитись?
-         чудова мить мого життя?
-         Чого я боюся?
-         Що для мене є найзахопливішим?
Свої долоньки прикріплюєте на ватмані та презентуєте написане.

2.Вправа «Дерево»
Мета: виявити очікування підлітків від заняття, рівень зацікавленості проблемою, бажання працювати.
Учасники записують очікування, озвучують їх і розміщують на «дереві очікувань».

Психолог:
Щоб заняття дійсно виявилося ефективним пропоную учасникам пригадати і прийняти правила роботи, які допоможуть нам працювати злагоджено.

3.Вправа «Правила роботи групи»
Мета: прийняти правила роботи групи на занятті, сприяння ефективній співпраці.
Учасники приймають правила.4.Інформаційне повідомлення.
      Ключовими компетентностями  щодо ціложиттєвої освіти є – ініціативність та підприємливість.
     Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони охоплюють творчіть, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для особи не тільки в її щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи усвідомлювати зміст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності.
 В умовах ринкових відносин підприємливість є однією з ключових властивостей, що дає змогу досягти успіху навіть у неординарних, екстремальних умовах, коли потрібен швидкий пошук, прийняття і реалізація оптимальних маркетингових та комерційних рішень.
Формування особистості сучасної підприємливої людини потребує наполегливої професійної підготовки, уміння думати конкретно, широко і системно, перспективно, з урахуванням законів ринку, але головне – здатності виявити себе здібним суб'єктом ринкових відносин, що вміє використовувати світовий досвід підприємницької діяльності.
Усі ці якості, властивості, таланти не дістаються підприємливій людині у спадок, а досягаються в навчанні, наполегливому пошуку нових знань, умінь і рішень.Загальна мета: підтримка суспільно-економічного сталого розвитку країн, що розвиваються, у виконанні заходів, котрі мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації суспільства через запровадження елементів підприємницької освіти в школі.

Конкретні цілі:

-         Розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній  карєрі;

-         Обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості.

5. Вправа «Асоціації»
Мета: визначити рівень знань учасників групи, початкове ставлення до проблеми, створення підґрунтя до подальшої роботи.
Учасники по колу висловлюють одну-дві асоціації, які викликають слова «бути успішним». Асоціації записують на ватмані.
Обговорення: чи важко було підібрати асоціацію? Від кого і від чого залежить, чи будемо ми успішними?
6. Мозковий штурм «Риси підприємливої людини».

Учасникам пропонується описати якими рисами мають бути наділені підприємливі, успішні люди.
Обговорення.

7. Руханка: «Я – не Я».
Мета: виявити ставлення учасників тренінгового заняття в першу чергу до себе (визначення об’ єктивної самооцінки учасників), встановлення позитивних стосунків в групі.

Питання:
1.Я – особистість!
2.Навчаюся,здебільшого, на 10-12 балів.
3.Можу більше, ніж роблю.
4.Я – лінивий!
5.Часами граю в комп’ютерні ігри.
6.Я допомагаю своїм батькам.
7.Я  хоч раз казав своїм батькам неправду.
8.Я скоріше зміню інших, ніж себе.
9.Я прагну до досконалості.
10.Я поважаю інших людей.
11.Майже ніколи і ні з ким не сварюся.
12.Я спілкуюся тільки з потрібними людьми.
13.Співчуття – риса характеру притаманна мені..
14.Я –  щирий друг.
15.Гроші в моєму житті вирішують все.
16.Я завжди дотримуюсь даного слова.
17.Хто хоч раз обманув під час гри ?
Обговорення: чи легко було визначитися чи відноситься твердження до вас, чи ні?

Психолог: а зараз хочу розповісти вам повчальну притчу.

Притча «Повна банка»
Професор, стоячи перед своїми студентами, взяв прозору банку і накидав туди камінців, не менше як три сантиметри в діаметрі.
-         Чи повна банка? – спитав він наприкінці.
-         Так, - відповіли слухачі, повна.
-         Тоді він відкрив пачку горошку і висипав усе у велику банку, трохи потрусив. Горошок зайняв вільне місце між камінцями. Ще раз професор спитав:
-         Чи повна банка?
-         Так, повна.
Далі він узяв коробку з піском і висипав його у банку. Звісно, пісок зайняв усе вільне місце.
Студенти хихотіли:
-         Я хочу, аби ви зрозуміли, що банка – це наше життя. Камінці – найважливіше у ньому (сім’я, здоров’я, друзі, родичі) – усе необхідне, аби життя  було дійсно повним, навіть якщо ви втратите решту. Горошок – це речі, важливі саме для вас (навчання, робота, дім).
Пісок –це різні дрібниці.
Якщо спершу заповнити банку піском, у ній не лишиться місця для горошку і камінців. І так само у нашому житті: якщо гаяти свій час та енергію на дрібниці, то не лишиться місця для найважливішого. Робіть те, що тішить вас: навчайтесь нового, приділяйте час рідним, батькам, зустрічайтеся з друзями, самовдосконалюйтеся. Завжди лишатиметься час, аби попрацювати. Займайтесь, перш за все,камінцями, тобто найважливішим. Визначте свої пріоритети. Решта – це лише пісок.

7. Підсумок заняття.
Мета:отримати зворотній зв’язок.

-          Яку інформацію Ви отримали для себе?
-          Чи справдилися Ваші очікування від заняття?